Viaţa bate filmu.
Cristina, Bucuresti , 16 ani !
Home Theme Ask me anything
Trebuie sa renunti la viata planuita de tine,pentru a trai viata care ti-a fost planuita.

(via a-fost-odata-de-mult)

(via cudragosteeu)

Îți dai seama că totul s-a terminat atunci când te simți mai îndrăgostit de amintiri, decât de persoana de lângă tine
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter