Viaţa bate filmu.
Cristina, Bucuresti , 17 ani !
Home Theme Ask.fm Ask me anything

♡ pasiunea-inimii/tumblr  (via artemide8)

(via 07-iulie)

Totul are un început şi un sfârşit. Prietenii pleacă, iubirile se termină. Şi ştii ceva?
VIAŢA MERGE ÎNAINTE.
Şi, să nu uităm, dacă lucrurile astea triste şi rele nu ni s-ar întâmplă cum am putea avea parte de lucrurile fericite şi bune?
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter